Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Bà Rịa Vũng Tàu

Huyện Châu Đức 1 địa điểm
Huyện Tân Thành 5 địa điểm
Thành Phố Bà Rịa 2 địa điểm
Thành Phố Vũng Tàu 17 địa điểm