Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Bạc Liêu

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Bạc Liêu

Huyện Giá Rai 1 địa điểm
Thành Phố Bạc Liêu 5 địa điểm