Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Bình Dương

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Bình Dương

Huyện Bắc Tân Uyên 4 địa điểm
Huyện Bến Cát 17 địa điểm
Thị Xã Tân Uyên 6 địa điểm
Thành Phố Thủ Dầu Một 15 địa điểm
Thị Xã Dĩ An 16 địa điểm
Thị Xã Thuận An 18 địa điểm