Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Cần Thơ

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Cần Thơ

Huyện Phong Điền 1 địa điểm
Huyện Vĩnh Thạnh 3 địa điểm
Quận Bình Thủy 3 địa điểm
Quận Cái Răng 3 địa điểm
Quận Ninh Kiều 19 địa điểm
Quận Ô Môn 2 địa điểm
Quận Thốt Nốt 2 địa điểm