Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Đồng Tháp

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Đồng Tháp

Thị Xã Hồng Ngự 1 địa điểm
Huyện Châu Thành 1 địa điểm
Huyện Lấp Vò 1 địa điểm
Huyện Thanh Bình 1 địa điểm
Thành Phố Cao Lãnh 4 địa điểm
Thị Xã Sa Đéc 3 địa điểm