Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Gia Lai

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Gia Lai

Huyện Chư Sê 1 địa điểm
Thành Phố Pleiku 13 địa điểm
Thị Xã An Khê 2 địa điểm