Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Hà Nam

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Hà Nam

Huyện Duy Tiên 4 địa điểm
Thành Phố Phủ Lý 3 địa điểm