Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Hải Dương

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Hải Dương

Huyện Bình Giang 1 địa điểm
Huyện Gia Lộc 2 địa điểm
Huyện Cẩm Giàng 7 địa điểm
Huyện Kim Thành 3 địa điểm
Huyện Kinh Môn 3 địa điểm
Huyện Nam Sách 4 địa điểm
Huyện Ninh Giang 2 địa điểm
Huyện Thanh Hà 2 địa điểm
Huyện Thanh Miện 1 địa điểm
Huyện Tứ Kỳ 2 địa điểm
Thành Phố Hải Dương 10 địa điểm
Thị Xã Chí Linh 3 địa điểm