Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Hải Phòng

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Hải Phòng

Quận Dương Kinh 1 địa điểm
Huyện An Dương 4 địa điểm
Huyện An Lão 1 địa điểm
Huyện Thủy Nguyên 2 địa điểm
Quận Hải An 1 địa điểm
Quận Hồng Bàng 5 địa điểm
Quận Lê Chân 4 địa điểm
Quận Ngô Quyền 9 địa điểm