Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Hồ Chí Minh

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Hồ Chí Minh

Quận 1 43 địa điểm
Quận 2 9 địa điểm
Quận 3 17 địa điểm
Quận 4 4 địa điểm
Quận 5 16 địa điểm
Quận 6 4 địa điểm
Quận 7 9 địa điểm
Quận 12 7 địa điểm
Quận 8 4 địa điểm
Quận 9 6 địa điểm
Quận 10 15 địa điểm
Quận 11 10 địa điểm
Quận Bình Tân 8 địa điểm
Quận Bình Thạnh 17 địa điểm
Quận Gò Vấp 10 địa điểm
Quận Phú Nhuận 12 địa điểm
Quận Tân Bình 17 địa điểm
Quận Tân Phú 13 địa điểm
Quận Thủ Đức 10 địa điểm
Huyện Bình Chánh 5 địa điểm
Huyện Củ Chi 2 địa điểm
Huyện Nhà Bè 3 địa điểm