Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Hưng Yên

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Hưng Yên

Huyện Khoái Châu 1 địa điểm
Huyện Mỹ Hào 3 địa điểm
Huyện Văn Giang 4 địa điểm
Huyện Văn Lâm 5 địa điểm
Huyện Yên Mỹ 7 địa điểm
Thành Phố Hưng Yên 2 địa điểm