Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Kiên Giang

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Kiên Giang

Huyện Giồng Riềng 1 địa điểm
Huyện Châu Thành 1 địa điểm
Huyện Kiên Lương 4 địa điểm
Huyện Phú Quốc 6 địa điểm
Huyện Tân Hiệp 1 địa điểm
Thành Phố Rạch Giá 11 địa điểm
Thị Xã Hà Tiên 1 địa điểm