Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Kon Tum

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Kon Tum

Huyện Đak Hà 1 địa điểm
Thành Phố Kon Tum 6 địa điểm