Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Lào Cai

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Lào Cai

Huyện Bảo Thắng 1 địa điểm
Huyện Sa Pa 1 địa điểm
Thành Phố Lào Cai 8 địa điểm