Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Nghệ An

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Nghệ An

Huyện Diễn Châu 2 địa điểm
Huyện Nghi Lộc 1 địa điểm
Thành Phố Vinh 11 địa điểm
Thị Xã Cửa Lò 1 địa điểm
Thị Xã Thái Hòa 1 địa điểm