Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ninh Bình

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Ninh Bình

Huyện Gia Viễn 1 địa điểm
Huyện Yên Khánh 1 địa điểm
Thành Phố Ninh Bình 5 địa điểm