Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ninh Thuận

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 1 địa điểm
Huyện Ninh Sơn 1 địa điểm
Thành Phố Phan Rang 4 địa điểm