Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Phú Thọ

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Phú Thọ

Huyện Yên Lập 1 địa điểm
Thành Phố Việt Trì 4 địa điểm