Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Phú Yên

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Phú Yên

Huyện Phú Hoà 1 địa điểm
Huyện Đông Hòa 1 địa điểm
Thành Phố Tuy Hòa 5 địa điểm