Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Quảng Bình

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Quảng Bình

Thị Xã Ba Đồn 1 địa điểm
Huyện Bố Trạch 1 địa điểm
Huyện Lệ Thủy 2 địa điểm
Thành Phố Đồng Hới 7 địa điểm