Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Quảng Ngãi

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Quảng Ngãi

Huyện Bình Sơn 9 địa điểm
Huyện Mộ Đức 1 địa điểm
Huyện Nghĩa Hành 1 địa điểm
Huyện Sơn Tịnh 4 địa điểm
Huyện Tư Nghĩa 2 địa điểm
Huyện Đức Phổ 2 địa điểm
Thành Phố Quảng Ngãi 13 địa điểm