Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Quảng Ninh

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Quảng Ninh

Huyện Hải Hà 1 địa điểm
Huyện Hoành Bồ 2 địa điểm
Huyện Đông Triều 1 địa điểm
Thành Phố Cẩm Phả 8 địa điểm
Thành Phố Hạ Long 19 địa điểm
Thành Phố Móng Cái 4 địa điểm
Thành Phố Uông Bí 6 địa điểm
Thị Xã Quảng Yên 1 địa điểm