Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Sóc Trăng

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Sóc Trăng

Huyện Châu Thành 3 địa điểm
Huyện Mỹ Xuyên 1 địa điểm
Huyện Thạnh Trị 1 địa điểm
Huyện Trần Đề 1 địa điểm
Thành Phố Sóc Trăng 9 địa điểm
Thị Xã Vĩnh Châu 1 địa điểm