Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Tây Ninh

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Tây Ninh

Huyện Gò Dầu 1 địa điểm
Huyện Hòa Thành 2 địa điểm
Huyện Tân Châu 1 địa điểm
Huyện Trảng Bàng 1 địa điểm
Thành Phố Tây Ninh 8 địa điểm