Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Thái Nguyên

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Thái Nguyên

Huyện Phú Bình 1 địa điểm
Thành Phố Thái Nguyên 4 địa điểm