Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Thừa Thiên Huế

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Thừa Thiên Huế

Huyện Phong Điền 1 địa điểm
Huyện Phú Lộc 2 địa điểm
Thị Xã Hương Thủy 2 địa điểm
Thị Xã Hương Trà 2 địa điểm
Thành Phố Huế 17 địa điểm