Mạng lưới ATM Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vĩnh Phúc

Điểm đặt máy ATM Vietcombank Vĩnh Phúc

Huyện Bình Xuyên 3 địa điểm
Huyện Yên Lạc 1 địa điểm
Thành Phố Vĩnh Yên 9 địa điểm
Thị Xã Phúc Yên 2 địa điểm