PGD số 2

  • Địa chỉ: 03 Trường Chinh, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Số điện thoại: 064 3716275/3716276
  • Số Fax: 064 3716276
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lâm Minh Tòng - Phó phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD số 2