Chi nhánh Bạc Liêu

  • Địa chỉ: 14-15 Lô B đường Bà Triệu, phường 3 Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
  • Số điện thoại: 0781 3953142
  • Số Fax: 0781 3955055
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Trần Chí Luận- Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Bạc Liêu


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Bạc Liêu