PGD Hộ Phòng

  • Địa chỉ: 239 QL1A, Khóm 2, phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
  • Số điện thoại: 0781 3849889
  • Số Fax: 0781 3849889
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Bà Đỗ Hoài Thương- Phó trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Hộ Phòng