PGD Phường 3

  • Địa chỉ: Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
  • Số điện thoại: 0781.3820888
  • Số Fax: 0781.3850999
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Bà Liên Thu An - Phó trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Phường 3


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Bạc Liêu