Chi nhánh Bến Tre

  • Địa chỉ: Số 55B3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
  • Số điện thoại: 0756.252.444
  • Số Fax: 0756.253.666
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Bến Tre