PGD Bồng Sơn

  • Địa chỉ: 106 Quang Trung, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
  • Số điện thoại: 056 3661279
  • Số Fax: 056 3761368
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Hồ Văn Diệt - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Bồng Sơn