PGD Diêu Trì.

  • Địa chỉ: 58 Trần Phú, Thị Trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
  • Số điện thoại: 056.3734309
  • Số Fax: 056.3734310.
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Bành Thị Ngọc Bích - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Diêu Trì.