PGD Lê Lợi

  • Địa chỉ: Số 152, đường Lê Lợi, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Số điện thoại: 056 3821497/ 056 3820542
  • Số Fax: 056 3823181
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Thị Xuân Hòa - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Lê Lợi


Các chi nhánh Vietcombank Thành Phố Quy Nhơn