PGD Phù Cát

  • Địa chỉ: Số 85-87 đường 3 Tháng 2, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
  • Số điện thoại: 056.2474139
  • Số Fax: 056.3750276
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Việt Trung – Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Phù Cát