Chi nhánh Sóng Thần

  • Địa chỉ: Số 79/8 khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
  • Số điện thoại: 08 37241627/ 0650 3792158
  • Số Fax: 08 37241498/ 0650 3792387
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Đào Xuân Kiêm - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Sóng Thần


Các chi nhánh Vietcombank Thị Xã Dĩ An