PGD Bàu Bàng

  • Địa chỉ: Lô A-17,A-18, Đường NC, Khu đô thị Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
  • Số điện thoại: 0650 3535995
  • Số Fax: 0650 3535996
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lê Hoàng Đảo - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Bàu Bàng