PGD Liên Hương

  • Địa chỉ: Số 61 đường 17/4, Thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
  • Số điện thoại: 062 3850855
  • Số Fax: 062 3850856
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Ông Lê Huy Hoàng- Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Liên Hương