Chi nhánh Cần Thơ

  • Địa chỉ: Số 03-05-07 Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  • Số điện thoại: 0710 3820445/ 3820355/ 3824353/ 3824534
  • Số Fax: 0710 3817299
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Trần Long Giang - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Cần Thơ


Các chi nhánh Vietcombank Quận Ninh Kiều