Chi nhánh Tây Đô

  • Địa chỉ: Lô 30A7A, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
  • Số điện thoại: 0710 3844272
  • Số Fax: 0710 3843056
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Đỗ Trọng Phát - Giám đốc

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Tây Đô


Các chi nhánh Vietcombank Quận Bình Thủy