PGD Hưng Lợi

  • Địa chỉ: 420-420A đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  • Số điện thoại: 0710.3782562
  • Số Fax: 0710.3782463
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: NGUYỄN QUẾ ANH - Trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Hưng Lợi


Các chi nhánh Vietcombank Quận Ninh Kiều