PGD Ninh Kiều

  • Địa chỉ: 49-51 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  • Số điện thoại: 0710 3764525/ 3768878
  • Số Fax: 0710 3764849
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Chiêm Cẩm Tường - Phó trưởng phòng phụ trách

Bản đồ đường đi đến PGD Ninh Kiều


Các chi nhánh Vietcombank Quận Ninh Kiều