PGD Ô Môn

  • Địa chỉ: 09 Quốc lộ 91, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
  • Số điện thoại: 0710 3662888/3666222
  • Số Fax: 0710 3860888
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lữ Minh Tri - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Ô Môn