PGD Thốt Nốt

  • Địa chỉ: 525 quốc lộ 91, khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
  • Số điện thoại: 0710 3611911/3612912
  • Số Fax: 0710 3611910
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Đoàn Bảo Trân - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Thốt Nốt