PGD Cẩm Lệ

  • Địa chỉ: Số 189 đường Ông Ích Đường, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ
  • Số điện thoại: 0511 3695826
  • Số Fax: 0511 3695825
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Lê Nguyễn Anh Đào - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Cẩm Lệ