PGD Hải Châu

  • Địa chỉ: 87 đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0511 3583666
  • Số Fax: 0511 3583667
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Hải Châu


Các chi nhánh Vietcombank Quận Hải Châu