PGD Hòa Khánh

  • Địa chỉ: 249A Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0511 3730776
  • Số Fax: 0511 3730775
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Tấn Nguyễn Duy Vũ - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Hòa Khánh