PGD Sơn Trà

  • Địa chỉ: Số 445 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0511 3913027
  • Số Fax: 0511 3913029
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Nguyễn Xuân Dũng - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Sơn Trà