PGD Thanh Khê

  • Địa chỉ: 239 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0511 3759691
  • Số Fax: 0511 3759692
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý: Phạm Tường Huy - Trưởng phòng

Bản đồ đường đi đến PGD Thanh Khê


Các chi nhánh Vietcombank Quận Thanh Khê